Terve itsekkyys on sitä, että pystyy huolehtimaan omista tarpeistaan ja asettamaan toiminalleen rajat ilman syyllisyyden tunteita. Usein omaishoitaja sivuuttaa omat tarpeensa ja laitaa hoidettavan tarpeet etusijalle. Kuitenkin on tärkeää, ettei omia tarpeita hylätä ja keskitytä huolehtimaan vain hoidettavan tarpeista.

Oman itsensä kuuntelemista ei voi koskaan korostaa liikaa. Silloin tällöin olisi hyvä käydä keskustelua itsensä kanssa omaa hyvinvointiin liittyen. Miltä minusta tuntuu, miten jaksan? Mistä saan voimaa? Mihin tarvitsen lisää apua, jotta arki sujuisi?

Jos emme huolehdi itsestämme, voimme palaa loppuun. Ensimmäinen askel terveeseen itsekyyteen on oppia tunnistamaan omat tarpeet ja pystyttävä myöntämään ne itselleen.

Aloita pienin askelin

Aloita itsestä huolehtiminen pienin askelin ja välitä itsestäsi. Mieli kypsyy hitaasti, ja saattaa kestää kauan, ennen kuin tuntee omat rajansa ja rajallisuutensa. Omaishoitajan olisi hyvä muistaa, että oma aika on myös hoidettavan etu.

Avun pyytäminen on vahvuuden merkki, ei heikkouden. Silloin ymmärtää tilanteensa ja on aktiivinen oman elämänsä suhteen. Valitettavasti omaishoitajat usein lykkäävät viimeiseen asti – jopa terveytensä uhalla – hoidettavan vuorohoitoon tai pysyvään laitoshoitoon siirtymistä.

Vuorohoidolla on laaja merkitys omaishoitoperheissä ja myös läheisten elämässä. Se lisää omaishoitajan jaksamista. Vuorohoidon ensisijainen tarkoitus on vapauttaa omaishoitaja tilapäisesti hoitovastuusta ja antaa omaishoitajalle aikaa huolehtia itsestään.

Puolison ollessa hoitojaksolla voi syntyä monenlaisia syyllisyyden tunteita, huolta hoidettavan pärjäämisestä sekä syrjäytetyksi tulemisen tunteita.  Näiden tunteiden myötä olisi hyvä miettiä, miksi vien puolisoni hoitojaksolle.

Saako omaishoitaja olla itsekäs?

Marjatta Granroth, Joensuu

Marjatta Granroth
puolison omaishoitaja Joensuu

Moni omaishoitaja miettii etenkin silloin, kun ei enää ole voimia, jaksanko? Olenko itsekäs, jos luovun omaishoitajuudesta? Päätöksen tekeminen voi viedä aikaa, mutta totuutta on katsottava silmiin. Luopuminen omaishoitajuudesta on myös rakkautta hoidettavaa ja itseään kohtaan.

”Päätöksen olen tehnyt ja se vei aikaa. Oli uskallettava katsoa totuutta silmiin.”

Aaro Väyrynen, Oulu

Aaro Väyrynen
entinen omaishoitaja, Oulu

”Hyvä, että on sopivan itsekäs. Pitää muistaa pitää kiinni vapaapäivistä. Itsestä huolehtiminen on olennaista, jotta omaishoitaja jaksaa hoitosuhteessa. Omaishoitajan on pidettävä itsekkäällä tavalla periaatteista huoli, niin omaishoidettavakin jaksaa paremmin. Omaishoitajan tulee olla sopivassa määrin itsekäs. Tulee kuitenkin olla myötäelävä ja joustava.”

Marja Henelius, Vantaa

Marja Henelius
entinen omaishoitaja, Vantaa

”Arvosta omaa elämääsi, joka on ainutkertainen! Kun rakkaasi on siirtynyt kotoa hoivakotiin, tai kuollut, on aika ajatella itsekkäästi. Jos uusi ihmissuhde osuu kohdalle, älä epäröi, jos siltä tuntuu. Toisen ihmisen läheisyys on voimavara joka kantaa raskaiden päivien yli ja toimii hyvän lääkkeen tavalla. Vaikka omaa elossa edelleen olevaa puolisoa ei pidä unohtaa, ei tarvitse tuntea syyllisyyttä tai huonoa omaatuntoa. Jokaisella on oikeus ja velvollisuus käyttää annettu aika hyvin, myös itseä kohtaan.”

1.9.2018