Entiset omaishoitajat Eeva Heikurainen ja Jaakko Isokoski pohtivat, mistä saa voimia ymmärtää kulloistakin omaishoitotilannetta.

Ymmärrä omien voimavarojen rajat

Hannu Koivula, Helsinki

Hannu Koivula
omaishoidon kokemusasiantuntija, Helsinki

”Vaimoni kuoleman jälkeen olen toiminut omaishoidon kokemusasiantuntijana ja käynyt puhumassa siihen liittyvistä asioista. Koulutus sekä oman tarinani sisäistäminen ovat tuoneet uusia näkökulmia ja saaneet minut ymmärtämään monta asiaa.

Ensinnäkin omaishoitajan pitäisi muistaa, että myös hoidettava voi kaivata vertaistukea, henkilöä jonka kanssa hän voisi jutella itseään askarruttavista asioista tai muistella elämän iloja ja suruja.

Toiseksi läheisen mukana olo on tärkeää hoidettavan kuntouttamisessa. Se on yhdessäoloa, mikä lisää motivaatiota ja turvallisuuden tunnetta molemmille osapuolille ja aktivoi kotiharjoittelun toteutumista.

Sen sijaan sairauden aiheuttama muutos parisuhteeseen on asia, jonka vaikutusta on mahdoton ymmärtää ja ennakoida. Kaikki elämän rutiinit ja roolit menevät uusiksi.”

Juho Kontiola, Oulu

Juho Kontiola
entinen etäomaishoitaja, vapaaehtoinen, Oulu

”Omaishoitajan on hyvä tietää omien voimavarojen rajallisuus.  Pitää ymmärtää pohtia, kuinka paljon pystyy laittamaan omia voimavaroja omaishoitoon. Vapaapäivät ja virkistys ovat tärkeitä.”

10.7.2018